NASZA OFERTA

Usługi przeciwpożarowe (ppoż)

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa ppoż

Usługi w zakresie PPOŻ

Przejścia instalacyjne mają określoną klasę odporności ogniowej, która świadczy o efektywności tego rozwiązania. Materiały używane do zabezpieczenia przeciwpożarowego przepustów instalacyjnych zależy od rodzaju instalacji, która przebiega przez daną przegrodę – znaczenie ma np.materiał, z którego są wykonane przewody – (czy jest palny i czy szybko się nagrzewa). Przewody takie zabezpieczamy najczęściej wkładem pęczniejącym, a do przewodów niepalnych używa się systemów farb i mas ognioochronnych.

Wybór zabezpieczenia przeciwpożarowego zależy również od rodzaju konstrukcji – innych materiałów użyjemy do stropów a innych do ścian.

  • Przepusty rur palnych – mogą być wykonane z tworzywa sztucznego (PCV,PP,PE bądź z mieszanek tych materiałów), w tym przypadku stosuję się wkład pęczniejący, który w razie wystąpienia ognia zwiększa swoją objętość kilkakrotnie – zabezpieczając w ten sposób przestrzeń w miejscu przepalenia się rury,
  • Przepusty rur niepalnych – (ze stali, żeliwne,miedziane) – w tym przypadku dobór materiału zależy od tworzywa rur w instalacji – zazwyczaj są to farby i masy ognioochronne ( PROMAT,HILTI),
  • Przepusty elektryczne – są to zazwyczaj kable wchodzące na budynek przez przegrody oddzielające pomieszczenie rozdzielni elektrycznej- w tym przypadku używamy wełny o odpowiednio dużej gęstości i malujemy oddzielnie niepalną masą,
  • Przepusty kombinowane – przez przegrodę przechodzi kilka rodzajów instalacji w jednym miejscu- w takim przypadku zabezpieczenie przeciwpożarowe jest wieloetapowe i wymaga użycia kilku różnych materiałów,
  • Przepusty zgodnie z Indywidualną Dokumentacją Techniczną.